Z przyjemnością informujemy, że 13 maja 2024 roku rozpoczął się nabór wniosków w związku z II edycją konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką 2024”. Konkurs ”Ekopracownia pod chmurką 2024” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. 

Celem konkursu jest utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 70.000 zł

Wnioski w konkursie ”Ekopracownia pod chmurką 2024” składać można w terminie od 13.05.2024 do 14.06.2024 do godz. 15.30. 

Składanych dokumentów nie należy: zszywać, bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów, za wyjątkiem nośników elektronicznych.

Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.wfosigw.katowice.pl/epuap.html.

Więcej informacji, Regulamin Konkursu ”Ekopracownia pod chmurką 2024” oraz pozostałe dokumenty: Ogłaszamy II edycję konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką 2024”