Na zaproszenie przewodniczącego WRDS Jacka Zająca, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel, wziął udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Spotkanie WRDS poświęcone było problemom i kwestiom związanym ze zjawiskiem porzucania odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych lub składowaniem ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prezes Pindel omówił szczegółowo możliwości wsparcia ze środków WFOŚiGW w Katowicach na zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.

Podsumowaniem I części posiedzenia WRDS w Katowicach było przyjęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia rozwiązań ułatwiających likwidację nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych oraz ograniczających zjawisko porzucania i nielegalnego składowania odpadów.