W otwarciu tej pięknej pracowni, na zaproszenie Dyrektor Szkoły Tatiany Ryczko, uczestniczyła Iwona Gejdel-Targosz, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z tej okazji przygotowano również pyszny tort. „Zielona przystań przy piątce” to wyjątkowe miejsce z wydzielonymi częściami tematycznymi, w tym miejscem do uprawy roślin w naturalnych warunkach, ogrodem sensorycznym, czy stacją meteorologiczną.

Jej utworzenie było możliwe dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości prawie 70 tys. zł. Symbolicznego przecięcia wstęgi oprócz Pani Prezes dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Król, a akt ten poprzedziły występy artystyczne przygotowane przez uczniów.

Fot. Gazeta Łaziska i SP 5