184 osoby wzięły udział w konferencjach organizowanych we wszystkich subregionach na terenie województwa śląskiego. Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Katowicach w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” zorganizowali 5 konferencji dedykowanych przedstawicielom gmin.

Tematem przewodnim była efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii. Na wstępie zostały omówione założenia Projektu Doradztwa oraz zakres wsparcia, którym służą Doradcy. Następnie omówiono dostępne źródła finansowania na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej i OZE oraz podsumowano wdrażanie działań w poszczególnych RIT-ach i ZIT. Swoimi doświadczeniami z wdrażania przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia niskiej emisji oraz polepszenia efektywności energetycznej podzielili się przedstawiciele gmin tj. Piekary Śląskie, Sosnowiec, Katowice, Wielowieś, Pietrowice Wielkie, Bielsko-Biała, Żywiec, Częstochowa, Myszków. Próbowano również odpowiedzieć na pytanie po co gminie energetyk gminny i jakie korzyści dla gminy wynikają z ustawy o efektywności energetycznej, która oprócz licznych obowiązków nałożonych na gminę umożliwia pozyskanie dodatkowych środków finansowych na planowane inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej (białe certyfikaty). Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami udostępnionymi w zakładce Doradcy Energetyczni.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.