Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy o dofinansowanie nr UDA -POIS.10.01.00-00-0403/23-00 zawartej w dniu 13.09.2023 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 05.06.2024 roku informację o zatwierdzeniu wniosku o płatność,  rozliczającego część  kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2023 roku na realizację zadań w ramach X osi Priorytetowej Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

174 prace wpłynęły na tegoroczną edycję konkursu plastycznego „TAK dla Czystego Powietrza”. Nagrodzonych zostało łącznie 25 prac w pięciu kategoriach wiekowych. Organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego. Nagrody - głośniki mobilne, tablety, słuchawki bezprzewodowe oraz zestawy plastyczne - odebrane. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/23-00 zawartej w dniu 13.09.2023 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 07.11.2023 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2023 roku na realizację zadań w ramach X osi Priorytetowej Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/23-00 zawartej w dniu 13.09.2023 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 31.10.2023 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2023 roku na realizację zadań w ramach X osi Priorytetowej Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy o dofinansowanie nr UDA -POIS.10.01.00-00-0403/23-00 zawartej w dniu 13.09.2023 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 25.10.2023 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2023 roku na realizację zadań w ramach X osi Priorytetowej Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Po raz kolejny zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych  do udziału w Konkursie Plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.