Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu Nr POIS.1.7.1/3/2017


Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu Nr POIS.1.7.3/2/2017


Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr POIS.1.7.2/2/2017


Nowe projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr POIS.1.7.1/3/2017


Nowe projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr POIS.1.7.2/1/2017


Wyniki oceny merytorycznej I stopnia w ramach konkursu POIS.1.7.2/1/2017


Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POIS.1.7.1/2/2017


Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Węglokoksu Energia ZCP Sp. z o.o. 


Wyniki oceny merytorycznej I stopnia w konkursie POIS.1.7.2/1/2017


Aktualizacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/2/2017


Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/2/2017


Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/1/2017


Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III -Poddziałanie 1.7.2


Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu - Poddziałanie 1.7.2


PEC Tychy bogatszy o 8,4 mln zł


Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr POIS.1.7.1/1/2016


Umowa z PEC Bytom podpisana


Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr POIS.1.7.1/1/2016


Decyzja o przyznaniu dofinansowania – Poddziałanie 1.7.2


Wyniki oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.1.7.1/1/2016

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.