Informujemy, że zakończona została ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS.1.7.1/1/2016. Pozytywnie ocenione pod kątem spełnienia kryteriów formalnych oraz merytorycznych I i II stopnia, a tym samym  wybrane do dofinansowania, zostały następujące projekty:

  1. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek” realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Gwarek – 31 punktów.
    Koszt całkowity: 2 518 902,34 PLN
    Kwota dofinansowania: 1 330 214,47 PLN
  2. „Demontaż i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz ich termomodernizacja” realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piekarach Śląskich – 28 punktów.
    Koszt całkowity: 7 306 132,75 PLN
    Kwota dofinansowania: 3 959 690,69 PLN

Instytucja Wdrażająca rozpoczęła działania zmierzające do podpisania z powyższymi wnioskodawcami umów o dofinansowanie.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.