Zasady aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze energetyka, to temat kolejnego szkolenia zorganizowanego przez Fundusz dla potencjalnych beneficjentów.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.