Prawie 5 milionów złotych zasili budżet Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III na dwa etapy poprawy efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta. Dzięki środkom z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 możliwe będzie zrealizowanie inwestycji o wartości ponad 7 milionów złotych.

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowanych zostanie 4,37 km sieci ciepłowniczej, a efekt ekologiczny to między innymi 1.104 ton mniej dwutlenku węgla emitowanego w ciągu roku.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.