21 września 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej, zatwierdził zaktualizowaną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/2/2017. 

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do dalszego etapu oceny

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.