W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu POIS.1.7.1/2/2017 oraz konkursu POIS.1.7.2/1/2017 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów:

Przewodniczący Komisji – Pani Mariola Orlik,

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pan Mateusz Hanak,

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pan Marek Adamus, 

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pani Ewa Staszkiewicz-Widera,

Sekretarz Komisji – Pani Katarzyna Skarwojska,

Zastępca Sekretarza Komisji – Pan Wojciech Mikoda,

Członkowie Komisji:

 • Pani Zofia Szostok,
 • Pan Mariusz Dziaćko,
 • Pan Janusz Jaremko,
 • Pan Mariusz Wasik,
 • Pan Artur Szeliga,
 • Pani Aleksandra Chmielowska,
 • Pan Andrzej Lasoń,
 • Pan Piotr Stryj,
 • Pan Wojciech Miemiec,
 • Pan Bartłomiej Rożek,
 • Pani Aneta Mazur-Jelonek,
 • Pan Piotr Olczak,
 • Pan Piotr Oszytko,
 • Pan Andrzej Paliński,
 • Pan Michał Pietraszewski,
 • Pan Tomasz Roman
 • Pan Piotr Grajda,
 • Pan Wiesław Otrębowski,
 • Pan Krzysztof Fuzowski,
 • Pan Tomasz Szul,
 • Pan Zbigniew Kaszycki.
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.