Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS.1.7.2/1/2017. 

Pozytywnie oceniono 9 wniosków o dofinansowanie spośród 11 złożonych, co zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Energii pismem z dnia 21.11.2017 r. 

Instytucja Wdrażająca rozpoczęła działania zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie z nowymi Beneficjentami.

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.