Informujemy, że został zmieniony Regulamin konkursu POIS.1.7.2/2/2017. Wprowadzone zmiany dotyczą zapisów  §1 i §7 Regulaminu w których odwołano się do właściwego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz.1802). Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.