Dofinansowanie w wysokości 17 757 238,07 zł dla 16 projektów w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

W dniu 29 grudnia 2017r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla projektu realizowanego przez: Spółdzielnię Mieszkaniową „ Stare Gliwice” „Głęboka termomodernizacja zasobu mieszkaniowego wraz ze zmiana systemu wykorzystania dostarczonego ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach „. Całkowity koszt projektu 11 284 020,40 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności 7 698 588,14 zł oraz 15 projektów realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z Piekar Śląskich:

-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 282 282,89 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 877 984,83 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 12
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 281 275,66 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 877 285,37 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Heneczka 2
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 044 668,63 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 723 441,14 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ludygi 1
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 962 700,36 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 666 518,73 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ludygi 4
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 381 242,17 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 957 163,03 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 2
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 715 747,56 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 487 414,47 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 4
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 201 658,24 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 831 648,24 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 6
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 197 290,41 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 828 615,02 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Szeptyckiego 4
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 721 925,20zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 470 171,47 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Ziętka 23
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 975 788,62 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 672 490,32 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Ziętka 25
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 704 446,98 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 428 276,52 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Ziętka 27
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 673 596,86 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 396 821,05 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 3 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 719 402,82 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 487 554,07 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 5 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 019 290,22 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 695 401,35 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Hallera 6 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 938 011,86 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 638 726,92 zł

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.