Dofinansowanie w wysokości 8 9 82 275,72 zł dla 13 projektów w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

13 listopada 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki, pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim dla 87 projektów.
W dniu 5 stycznia br. zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla  projektów realizowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową z Chorzowa i 12 Wspólnot Mieszkaniowych z Piekar Śląskich:

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Długiej 5-5d w Chorzowie, Całkowity koszt projektu wynosi 1 186 145,61 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 726 308,04 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 3
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 982 855,36 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 672 251,20 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 4
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 234 005,14 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 846 625,70 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen.Hallera 2
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 262 522,81 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 740 511,50 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen.Hallera 4
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 979 534,38 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 670 794,92 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen.Hallera 8
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 685 125,41 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 463 753,46 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Kleberga 1
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 249 247,70 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 766 535,19 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Kleberga 2
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 924 426,17 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 640 209,48 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 8
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 017 569,44 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 694 271,13 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Szeptyckiego 1
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 715 527,10 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 494 982,62 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roweckiego 2
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 286969,59 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 832 926,96 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roweckiego 3
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 992 248,90 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 687 308,61 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Waculika 11
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 096 675,99 zł. Dofinansowanie
z Funduszu Spójności w wysokości 745 796,91 zł

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.