15 i 16 stycznia br. zostało podpisanych kolejnych 29 umów o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego w tym 23 umowy  w ramach poddziałania 1.7.1 i 6 umów w ramach 1.7.2

Łączna wartość dofinansowania dla 23 projekt ów w ramach poddziałania 1.7.1 to 15 891 172 zł. Wśród dofinansowanych projektów jest 20 wspólnot mieszkaniowych z Piekar Śląskich, wspólnota z Gliwic i Tychów. Są to:
1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Kleeberga 3 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Kleeberga 3 w Piekarach Śląskich
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Kleeberga 4 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Kleeberga 4 w Piekarach Śląskich
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Kleeberga 5 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Kleeberga 5 w Piekarach Śląskich
4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Kleeberga 7 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Kleeberga 7 w Piekarach Śląskich
5. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Kleeberga 9 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Kleeberga 9 w Piekarach Śląskich
6. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Maczka 10 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 10 w Piekarach Śląskich
7. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Maczka 11 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 11 w Piekarach Śląskich
8. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Maczka 12 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 12 w Piekarach Śląskich
9. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Maczka 13 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 13 w Piekarach Śląskich
10. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Maczka 14 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 14 w Piekarach Śląskich
11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 15 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 15 w Piekarach Śląskich
12. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 16 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 16 w Piekarach Śląskich
13. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Ziętka 29w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Ziętka 29
w Piekarach Śląskich
14. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 173, 175, 177, 179
Głęboka termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach
15. Wspólnota Mieszkaniowa nr 2/III
Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkaniowego przy Al. Bielskiej 91-99 oraz ul. Cyganerii 2-8 w Tychach
16. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Maczka 16 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 16
w Piekarach Śląskich
17. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Maczka 20 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 20
w Piekarach Śląskich
18. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Okulickiego 1 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Okulickiego 1 w Piekarach Śląskich
19. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Okulickiego 3 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Okulickiego 3 w Piekarach Śląskich
20. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Okulickiego 4 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Okulickiego 4 w Piekarach Śląskich
21. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Papieża Jana Pawła II 59 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Papieża Jana Pawła II 59 w Piekarach Śląskich
22. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Papieża Jana Pawła II 61 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Papieża Jana Pawła II 61 w Piekarach Śląskich
23. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Papieża Jana Pawła II 63 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Papieża Jana Pawła II 63 w Piekarach Śląskich

46 369 749 zł   dofinansowania  dla 6 projektów  w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim. Dofinansowanie otrzymały projekty:
1. Fortum Power and Heat Polska Sp. zo.o.
“Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnej kotłowni przy Pankiewicza w Częstochowie”
2. Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" sp. z o.o.
Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Bielsko – Biała
3. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
a. Modernizacja sieci cieplowniczej w Zabrzu - przebudowa sieci z kanałowej na preizolowaną
b. Uciepłownienie centrum Zabrza obejmujące obszar w obrębie : Elektrociepłowni Fortum Zabrze S.A., ul. Wolności, Bytomską i Powstańców Śląskich w tym osiedle Zandka - etap III i IV
4. PGNiG TERMIKA Jastrzębie
Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie –Zdrój
5. Energetyki Cieszyńska
Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budowa przyłączy  i węzłów grupowych

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.