Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/3/2017. Z 11 złożonych w ramach konkursu projektów 9 pozytywnie przeszło ocenę i przeszło do oceny merytorycznej. 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.