Uprzejmie informujemy o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018 ogłoszonego w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim do 28 września 2018 roku.

W związku z powyższym zmianie uległy następujące dokumenty:

  • ogłoszenie o naborze nr POIS/1.7.2/3/2018;
  • harmonogram konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018;
  • Regulamin konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018.

Pozostałe dokumenty konkursowe pozostały bez zmian.

Zmienione ogłoszenie o konkursie nr POIS/1.7.2/3/2018 wraz z aktualnymi załącznikami

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.