Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie ukazała się komunikat dla beneficjentów, w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi. Zamieszczony został również wzór "Wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód" - przejdź do komunikatu

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.