WFOŚiGW w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr POIS.1.7.3/2/2017. 

Pozytywnie oceniono 1 wniosek o dofinansowanie spośród 3 złożonych, co zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Energii pismem z dnia 05.09.2018 roku. Instytucja Wdrażająca rozpoczęła działania zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie z nowym Beneficjentem.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.