W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursów nr POIS.1.7.1/3/2017, POIS.1.7.2/2/2017 oraz POIS.1.7.3/2/2017 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów:

 • Przewodniczący Komisji - Pani Mariola Orlik,
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji - Pani Ewa Staszkiewicz-Widera,
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji - Pan Wojciech Mikoda,
 • Sekretarz Komisji - Pani Katarzyna Skarwojska,
 • Zastępca Sekretarza Komisji - Pani Karina Lenża-Dombek;

Członkowie Komisji:

 • Pracownicy WFOŚiGW w Katowicach:
 1. Pan Mariusz Dziaćko,
 2. Pan Janusz Jaremko,
 3. Pan Artur Szeliga,
 4. Pan Andrzej Lasoń,
 5. Pan Piotr Stryj,
 6. Pan Wojciech Miemiec,
 7. Pan Bartłomiej Rożek;
 • Eksperci Zewnętrzni:
 1. Pani Aneta Mazur-Jelonek,
 2. Pan Piotr Olczak,
 3. Pan Piotr Oszytko,
 4. Pan Andrzej Piliński,
 5. Pan Michał Pietraszewski,
 6. Pan Tomasz Roman,
 7. Pan Piotr Grajda,
 8. Pan Wiesław Otrębowski,
 9. Pan Krzysztof Fuzowski,
 10. Pan Tomasz Szul,
 11. Pan Zbigniew Kaszycki.
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.