Na podstawie rekomendacji Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Energii oraz Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Instytucji Wdrażającej, termin składania wniosków w ramach poddziałań 1.7.1, 1.7.2 oraz 1.7.3 zostaje wydłużony o 30 dni tj. do dnia 26 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji:

KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019
KONKURS NR POIS/1.7.2/4/2019
KONKURS NR POIS/1.7.3/3/2019

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.