W związku z systematycznie pojawiającymi się pytaniami firm konsultingowych dotyczących opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, dokumentów źródłowych i podstaw prawnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uprzejmie informuje, że nie jest instytucją powołaną do szkolenia wyżej wymienionych firm. Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania wniosku znajdują się na stronie internetowej Funduszu http://www.wfosigw.katowice.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.