Uprzejmie informuję, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019. Ocenie na tym etapie podlegało jedenaście projektów. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie.