Konkurs ogłoszony w listopadzie 2019 roku przez WFOŚiGW w Katowicach, skierowany do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego, został rozstrzygnięty. Atrakcyjne nagrody w postaci czytników e-booków za I miejsca, dronów za II miejsca, hulajnóg za III miejsca i piłek do siatkówki jako wyróżnienia, zostały rozdane.

17 grudnia, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, do Auli Gość Media w Katowicach Zarząd WFOŚiGW w Katowicach zaprosił Laureatów Konkursu Plastycznego „Tak dla Czystego Powietrza”. Na gali rozdania nagród Laureaci pojawili się wraz z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami i opiekunami. Na tę okazję została przygotowana wystawa, na której wszyscy mogli podziwiać nagrodzone prace, w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach powitał przybyłych Laureatów i gości. Podziękował dzieciom i młodzieży za inicjatywę, twórcze pomysły i chęć uczestnictwa w konkursie. Podkreślił ogromną wagę, jaką WFOŚiGW w Katowicach przywiązuje do ochrony środowiska, powietrza, gleby i wody oraz pogratulował laureatom konkursu zdobytych nagród. Pani Aleksandra Kuszka - Przewodnicząca Jury Konkursu, a zarazem Dyrektor Biura Funduszu, opowiedziała o kryteriach oceny prac i pogratulowała ciekawych tematycznie oraz technicznie prac, oraz zachęcała do uczestnictwa w kolejnych konkursach jakie będą organizowane przez WFOŚiGW w Katowicach. Następnie Laureatom konkursu plastycznego rozdano nagrody.

Po otrzymaniu nagród wszyscy Laureaci wraz z rodzinami i nauczycielami zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia, a następnie na przedświąteczny poczęstunek składający się z muffinek, ciasteczek, owoców i napojów.

Na zakończenie uroczystości Pan Adam Lewandowski - Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Katowicach złożył serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich osób uczestniczących w gali.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.