1. Nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Szkolenie odbędzie się w formie online i jest przeznaczone dla osób zatrudnionych przy realizacji projektów współfinasowanych w ramach I lub VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wszystkie informacje na temat szkolenia (w tym formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/zaproszenie-do-udzialu-w-szkoleniu-nowelizacja-ustawy---prawo-zamowien-publicznych 

  2. Szkolenie z zakresu przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom w projektach unijnych. Szkolenie poprowadzi p. Ewa Krzykowska - trenerka z wieloletnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej, ekspertka w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy oraz projektów unijnych. Z uwagi na sytuację epidemiczną, trzy edycje szkolenia zostaną zrealizowane w formie online w następujących terminach: 23-24 listopada, 25-26 listopada, 3-4 grudnia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu (również te, które wyraziły chęć udziału w szkoleniu w formie stacjonarnej), proszone są o przesłanie wiadomości z podaniem preferowanego terminu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
    PROGRAM SZKOLENIA

  3. Szkolenie z zakresu zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Szkolenie poprowadzi p. Małgorzata Rulińska - trenerka, która przeprowadziła ponad 450 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, m.in. w ramach cykli szkoleń dla IP, IZ, beneficjentów POIiŚ, PO PC, POIR, RPO WL, WRPO, RPOWD, RPO WŚ, RPO WSL, RPO WP, RPO WM, RPO WZ i POWER, programów EWT, Erasmus + i innych. Informacje na temat szkolenia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/szkolenie-zamykanie-projektow-rekrutacja-trwa.
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.