W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zatrudnione przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach I lub VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: 
https://www.gov.pl/web/klimat/trwa-rekrutacja-na-szkolenie-z-zakresu-rozliczania-projektow-unijnych 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.