UWAGA!!!! Informujemy, że IOK podjął decyzję o przedłużeniu o 7 dni terminu na złożenie poprawionych wniosków w ramach oceny merytorycznej II stopnia w ramach konkursu POIS/1.7.1/6/2021.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.