Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytorycznej II stopnia 44 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.