Informujemy, że zmianie uległ Załącznik nr 17d do umowy pn.: "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy" - plik do pobrania

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.