Wczoraj, tj. 26 lutego 2019 roku, w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego. Przed siedzibą Muzeum odbyła się prezentacja pojazdów pożarniczych zakupionych w 2018r. dla jednostek PSP oraz OSP województwa śląskiego.

W 2018r., dzięki połączeniu potencjału i doświadczenia NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach, po raz pierwszy w historii, udało się wdrożyć wspólny, priorytetowy Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Fundusz przekazał na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu dotacje w łącznej wysokości 5 475 554,75 zł. (w tym 3 412 290,62 zł pochodzące ze środków NFOŚiGW).

Ponadto w 2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach naboru wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa śląskiego dofinansował 226 zadań. Doposażono 227 jednostek OSP na łączną kwotą dotacji w wysokości 1 626 008,97 zł.  W ramach zadania dofinansowano również zakup m.in.: aparatów ochrony dróg oddechowych, agregatów prądotwórczych, motopomp, środków ochrony indywidualnej.

W zakresie wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w 2018r. współfinansowaliśmy 4 zadania na łączną kwotę 2,75 ml zł. Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Katowicach udało się doposażyć PSP w pianotwórcze środki gaśnicze oraz inne środki neutralizujące substancje niebezpieczne dla środowiska, sprzęt do usuwania szkodliwych substancji pożarowych z ubrań specjalnych oraz do przywracania podstawowych parametrów ochronnych tych ubrań, środki ochrony indywidualnej dla strażaków oraz 3 specjalistyczne pojazdy dla jednostek z Katowic, Piekar oraz Częstochowy.