Zakłady Energetyki Cieplnej SA w Katowicach ukończyły realizację inwestycji pn. „Budowa silników gazowych z generatorami energii elektrycznej oraz kotła gazowego”. 27 lutego 2014 roku odbyła się uroczystość otwarcia inwestycji w Wydziale XII ZEC SA „Śląsk” w Rudzie Śląskiej. W wydarzeniu tym uczestniczyła Prezes ZEC SA Longina Kugiel, Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego SA – Roman Łój, Gabriela Lenartowicz – Prezes WFOŚiGW w Katowicach, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak, Stanisław Dąbrowa – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc i inni zaproszeni goście.

 

W ramach inwestycji przewidziano zabudowę dwóch silników (agregatów kogeneracyjnych) o mocy cieplnej 1,45 MW i elektrycznej 1,48 MW każdy oraz kotła gazowego o mocy do 6 MW zasilanych gazem pochodzącym z odmetanowania Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” Ruch „Śląsk”. Wyprodukowana energia cieplna częściowo zastąpi energię produkowaną dotychczas w kotłach opalanych węglem, natomiast energia elektryczna będzie wykorzystywana na terenie KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”.

Koszt zadania wyniósł blisko 12 mln zł. Wojewódzki Fundusz wsparł tę inwestycję preferencyjną pożyczką w wysokości 5,79 mln zł. Roczna produkcja energii elektrycznej w agregacie kogeneracyjnym wyniesie min. 18.148 MWh, a przewidywane roczne oszczędności w kosztach produkcji wyniosą ok. 2,9 mln zł. 

Dzięki realizacji tego zadania wyeliminowana zostanie emisja metanu do atmosfery, co jest szczególnie istotne dla klimatu, gdyż metan ma potencjał cieplarniany wielokrotnie większy niż dwutlenek węgla. Dzięki energetycznemu wykorzystaniu gazu kopalnianego nastąpi znaczące zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających dotychczas w kotłach węglowych eksploatowanych przez ZEC, produkujących ciepło dla odbiorców na terenie Rudy Śląskiej i Katowic (m.in. pyłu o 8.473 kg/a, dwutlenku siarki o 94.614 kg/a, tlenków azotu o 42.237 kg/a i dwutlenku węgla o 17.140 Mg/a). Ponadto usunięcie metanu z kopalni znacząco zwiększy bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią, gdyż gaz ten po zmieszaniu z powietrzem ma właściwości wybuchowe.

Zakłady Energetyki Cieplnej SA w Katowicach są jednym z większych producentów ciepła – a w ostatnich latach również producentem energii elektrycznej – na terenie województwa śląskiego. Jednocześnie – obok Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A – są liderem w naszym województwie w dziedzinie energetycznego wykorzystania metanu. Zakończone zadanie jest piątą inwestycją ZEC, polegającą na budowie urządzeń zasilanych gazem z odmetanowania kopalń, współfinansowaną ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Ponadto ZEC S.A., ze wsparciem Funduszu, zrealizował wiele innych zadań, których efektem jest poprawa stanu środowiska naturalnego w naszym województwie, polegających m.in. na wykonaniu instalacji odpylania spalin oraz modernizacji kotłów. W przygotowaniu są kolejne zadania tego inwestora, związane z zabudową agregatów kogeneracyjnych oraz instalacji odpylania spalin. 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.wfosigw.katowice.pl/images/luty14/zec

Fot. WFOŚiGW w Katowicach

×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /www/images/luty14/zec.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/luty14/zec