Zielone... szkoły

W dniu 25.05.2016 Zarząd Funduszu podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych wyjazdów dzieci na tzw. zielone szkoły. Do tej pory skorzystały z tej formy dofinansowania 84 organy prowadzące placówki oświatowe, a kwota przeznaczona na wyjazd ponad 13 000 dzieci to 2.928.000,00 zł.

 

Fundusz wspiera profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Wyjazdy są organizowane główne do miejscowości nadmorskich (Jastrzębia Góra, Łeba, Mrzeżyno, Rowy, Darłówek), do miejscowości na terenie woj. śląskiego (Istebna, Ustroń, Wisła, Węgierska Górka) oraz sporadycznie na tereny innych województw (Zawoja, Zakopane).

Środki Funduszu mogą być przeznaczone na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej (w przypadku wyjazdów dzieci na obszar województwa śląskiego), w tym na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie zgodne z programem żywieniowym ustalonym przez dietetyka, bilety wstępu do muzeów, parków narodowych, opłatę przewodnika, prelekcje proekologiczne, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup materiałów plastycznych itp.