Decyzją Zarządu Funduszu została rozstrzygnięta tegoroczna edycja konkursu WFOŚiGW w Katowicach „EkoKarlik'2016”. Konkurs skierowany był do przedsiębiorców, spółdzielni oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego, realizujących szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Nagrodami w konkursie są: statuetka i tytuł „EkoKarlik” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem.

W 2016 roku laureatami zostali:

  • Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju,
  • SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu,
  • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
  • Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu,
  • Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Gliwicach,
  • Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” z siedzibą w Zabrzu,
  • Gmina Chybie,
  • Gmina Tworóg.

 Uroczystość wręczenia statuetek odbędzie się 10 stycznia 2017 roku.