Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Mieszkańcy i użytkownicy 252 budynków w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy zyskają na budowie kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w ramach I etapu inwestycji. Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 10 milionów złotych (4 mln dotacji i 6 mln pożyczki) możliwa będzie realizacja tej oczekiwanej inwestycji, która doprowadzi do skanalizowania znaczącej części miasta.

To ostatni moment na szukanie zewnętrznych środków, by wesprzeć budżet miasta Kalety przy realizacji takiego przedsięwzięcia. Ze względów formalnych – nie są to tereny aglomeracji – nie można sięgnąć po fundusze unijne. Zdaniem prezesa Funduszu Andrzeja Pilota - decyzja władz miejskich o przystąpieniu do realizacji tego projektu została podjęta w odpowiednim czasie. Po zapowiadanej nowelizacji "Prawa wodnego", w przyszłości nie będzie już możliwości uzyskania dofinansowania na takie cele z wojewódzkich funduszy. Pieniędzmi na przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjne będzie dysponował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Polskie Wody - podmiot, który ma zostać utworzony. To właściwie zamyka takim miastom jak Kalety drogę po wsparcie finansowe Funduszu.

Jeżeli wszystko pójdzie po myśli włodarzy Kalet, budowa ruszy jeszcze w tym, a zakończy się w 2019 r. Pożyczka w wysokości 6 mln zł ma być spłacana w latach 2020-2029.