Szanowni Państwo! 

Informujemy, że w dniu 12.10.2017 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach zatwierdził Listę zadań planowanych do realizacji w 2017 roku, dla zadań które przewidują zmianę paliwa węglowego na bardziej ekologiczne, tj. na olej, gaz, biomasę -  lista do pobrania

Przedstawiona Lista wyczerpuje środki jakie Fundusz przeznaczył na Program SMOG STOP na 2017 rok.

Informujemy, iż pozostałe wnioski zostały ocenione, a przedstawienie kolejnych list uzależnione jest od zagwarantowania środków przez Radę Nadzorczą Funduszu na realizację Programu SMOG STOP w 2018 roku.  

Informujemy ponadto, iż do wszystkich osób umieszczonych na opublikowanej Liście zostanie wysłane pismo, zawierające oświadczenie Funduszu o udzieleniu dofinansowania. Wnioskodawcy umieszczeni na wyżej wymienionej Liście mogą składać dokumenty umożliwiające rozliczenie zadania, zgodnie z punktem 8.4 Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych - do pobrania.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 60 32 252.


Najczęściej zadawane pytania:

1. Beneficjent - jestem na liście, co dalej:

Odpowiedź:

Do wszystkich osób umieszczonych na opublikowanej Liście sukcesywnie wysłane będą pisma, o udzieleniu dofinansowania (umowa dotacji). Po zrealizowaniu zadania i skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczających zadanie opisanych w punkcie 8.4 Regulaminu SMOG STOP - można komplet dokumentów złożyć w Funduszu.

 

2. Beneficjent: - nie ma mnie na liście i nie rozpocząłem realizacji zadania, co dalej:

lub - nie ma mnie na liście, zamontowałem kocioł węglowy:

Odpowiedź:

Przedstawiona Lista wyczerpuje środki jakie Fundusz przeznaczył na Program na 2017 rok
Pozostałe wnioski zostały ocenione, a przedstawienie kolejnych list uzależnione jest od zagwarantowania środków finansowych na 2018 rok. Proszę czekać na stosowny komunikat.

 

3. Beneficjent: - nie ma mnie na liście, ale zrealizowałem zadanie i zamontowałem kocioł inny niż węglowy, co dalej:

Odpowiedź:

Jeśli zamontowano Kocioł inny niż węglowy i zrealizowano cały zakres zadania, to po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczających opisanych w punkcie 8.4 Regulaminu SMOG STOP – można komplet dokumentów dostarczyć do Funduszu .