Szanowni Państwo! 

Informujemy, że w dniu 22.12.2017 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach zatwierdził Listę zadań przewidzianych do dofinansowania w 2018 roku

Na liście tej znajdują się wszyscy beneficjenci (3.053 osoby), którzy przeszli pozytywną ocenę wniosku złożonego w ramach naboru wniosków jaki odbywał się w Funduszu w dniach 15 ÷ 26 maja 2017 r. - lista do pobrania

 

 

Listy beneficjentów, których nazwiska zaczynają się na literę:

A-B C-Ć D-E F-G H-I
J-K L-Ł M-N O-P R-S
Ś-T U-V W-Z Ź-Ż  

 

Przedstawiona Lista obejmuje zakres zadań polegający na modernizacji źródła ciepła oraz instalacji c.o. Pozostały zakres przewidziany w Regulaminie udzielania dotacji dla osób fizycznych (termoizolacja obiektu, źródło ciepła pracujące na potrzeby c.w.u.) będzie podlegał dofinansowaniu pod warunkiem zagwarantowania przez Radę Nadzorczą Funduszu dodatkowych środków na realizację Programu SMOG STOP w 2018 roku.

Informujemy ponadto, iż do wszystkich osób umieszczonych na opublikowanej Liście sukcesywnie będą wysyłane pisma, zawierające oświadczenie Funduszu (umowę dotacji) o udzieleniu dofinansowania (odebranie pisma przez beneficjenta będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotacji). Wnioskodawcy umieszczeni na wyżej wymienionej Liście mogą składać dokumenty umożliwiające rozliczenie zadania po zawarciu umowy dotacji, zgodnie z punktem 8.4 Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych - do pobrania.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 60 32 252.