Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie porozumiała się ze przedsiębiorstwem Tauron SA i dzięki temu nadmiar energii elektrycznej produkowanej przez, zamontowaną na dachu budynku Sanktuarium, instalację fotowoltaiczną będzie wykorzystany w sieci elektroenergetycznej Tauronu. To pierwsza w regionie i jedna z nielicznych w kraju taka metoda oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej z korzyścią dla środowiska.

 

Instalacja fotowoltaiczna, która stanęła na dachu kościoła w Jaworznie w 2011 roku, jest największą tego typu w kraju. Jej budowa była możliwa dzięki przeznaczeniu na ten cel ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacji w wysokości 283 tys. zł i preferencyjnej pożyczki sięgającej blisko 536 tys. zł. Pozostałe koszty stanowiły wkład własny inwestora.

Do powstania tej wyjątkowej instalacji wykorzystano 312 modułów fotowoltaicznych o wysokiej sprawności, sięgającej ok.14,8 proc. Dzięki nim promieniowanie słoneczne przekształcane jest w energię elektryczną, a napięcie stałe występujące na zaciskach modułów zamieniane jest w napięcie przemienne 230V.To z kolei umożliwia wykorzystanie produkowanej energii do zasilania odbiorników służących oświetleniu czy ogrzewaniu.

W lecie, gdy produkcja energii jest wyższa od zapotrzebowania na oświetlenie obiektu, nadmiar będzie sprzedawany do sieci energetycznej Tauronu. Produkcja energii z instalacji w słoneczny dzień bowiem wynosi ok. 300-400 kWh, co daje rocznie ok 65 tys. kWh. W zimie zgromadzona energia, będzie nadal wykorzystywana do ogrzewania kościoła. Już teraz jej ilość pozwala nie tylko na ocieplenie obiektu ale i na zamontowanie w kościele ławek z grzałkami zasilanymi energią słoneczną.

Oprócz korzyści dla środowiska wynikających z produkcji energii ze źródeł odnawialnych, efektem ekologicznym tej inwestycji jest istotne zmniejszenie rocznych zanieczyszczeń pyłowo – gazowych emitowanych do atmosfery: pyłu o 27 kg, dwutlenku siarki o 300 kg, tlenków azotu o 171 kg i tlenków węgla o 100 tys. kg.