Obowiązkowa lista ZUM

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 roku dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl.

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze.

x

Obowiązkowa lista ZUM

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 roku dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl.

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze.

x

Zdjęcie prezesa

Świętochłowice to tysięczna gmina w skali całego kraju, która podpisała porozumienie o współpracy w ramach „Czystego Powietrza”. Dla gmin, które przystąpią do Programu przygotowano specjalny pakiet zachęt. Przedstawili go, podczas spotkania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, minister klimatu i środowiska oraz prezes NFOŚiGW. Korzyści dla samorządów to m.in. do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza” oraz bonusy za złożone wnioski.

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju.

- Wprowadziliśmy szereg usprawnień do tego Programu, aby ułatwić Polakom korzystanie z niego. Nasze działania pozwolą na jeszcze sprawniejszą realizację, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści dla poprawy stanu naszego środowiska i jakości powietrza – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Wprowadzone usprawnienia programu, m.in. uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość składania wniosku online, integracja z programem „Mój Prąd” czy podwyższenie dotacji dla najuboższych, zaowocowały większą liczbą składanych wniosków o dofinansowanie na wymianę tzw. kopciuchów.

- Od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r. odnotowaliśmy niemal trzykrotny wzrosty liczby złożonych wniosków o dofinansowanie. To pokazuje, że wprowadzone przez nas zmiany przynoszą zamierzony efekt. Pracujemy nad dalszym rozwojem, przyśpieszeniem wdrażania i kolejnymi uproszczeniami programu. Chcemy, by „Czyste Powietrze” był wzorcowym przykładem działania ponad podziałami politycznymi w trosce o dobro społeczne. Dlatego przygotowaliśmy pakiet zachęt dla gmin do zaangażowania się w program – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Dzięki pakietowi zachęt gminy będą mogły stworzyć na swoim terenie punkty konsultacyjne, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze”.

- Pakiet korzyści czeka na wszystkie gminy, które do końca lutego zgłoszą się do WFOŚiGW, a do końca maja 2021 r. podpiszą porozumienie o współpracy przy Programie. To bilet do dodatkowych korzyści dla samorządów: do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”, bonusy za złożone wnioski, w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkowa nagroda w konkursie za największą liczbę złożonych wniosków w danym roku – wyjaśniał prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do współpracy przystąpiło już tysiąc gmin na terenie całego kraju. Tysięczną gminą są Świętochłowice. Umowę uroczyście podpisali prezydent miasta Daniel Beger i Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Bardzo się cieszę, że to właśnie tu, na śląsku mogliśmy taką umowę podpisać. Dobra współpraca między Funduszem a samorządami już przynosi coraz większe zainteresowanie mieszkańców Programem, co wpływa na liczbę składanych wniosków. To z kolei przekłada się na poprawę jakości powietrza. Jestem przekonany, że ogłoszony pakiet zachęt przyspieszy przystępowanie do Programu. W ostatnich dniach dostajemy bowiem mnóstwo pytań ze strony włodarzy gmin o możliwość współpracy – mówi Tomasz Bednarek, prezes katowickiego Funduszu.

Zainteresowanie programem w województwie śląskim jest zdecydowanie największe w skali całego kraju i cały czas wzrasta. Złożonych zostało już blisko 28 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 400 mln złotych.

W ciągu 10 lat na poprawę jakości powietrza zostanie przeznaczonych ponad 100 miliardów złotych. Do tej pory w ramach Programu „Czyste Powietrze” złożono w całym kraju ponad 200 tys. wniosków.