27 lutego oraz 6 marca 2019 roku Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Katowicach zakończyli 2 cykle szkoleń skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych. W sześciodniowym szkoleniu wzięły udział 53 osoby z województwa śląskiego, które uzyskały rekomendacje władz gminnych. 

Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz odnawialnych źródeł energii. Na spotkaniach omawiane były również uwarunkowania prawne związane z obowiązkami i działaniami gmin, także możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji, w tym w ramach programu Czyste powietrze.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3. Na zakończenie, każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu dla kandydatów na Energetyków Gminnych.