Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs „EkoAktywni’2014”. 14 czerwca w ramach regionalnych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie - Pikniku Bioróżnorodności, laureaci zostali uhonorowani symbolicznymi „czekami”. W roku bieżącym konkurs „EkoAktywni’2014” skierowany był do organizacji społecznych z województwa śląskiego prowadzących działalność proekologiczną o charakterze lokalnym. Zwycięzcom nagrody wręczali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu oraz Sławomir Brodziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Geolog Kraju.

 

Konkurs „EkoAktywni” organizowany przez Fundusz od 2008 roku kierowany jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) oraz do grup nieformalnych (np. szkolnych klubów ekologicznych) prowadzących działalność lub realizujących programy z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Celem konkursu jest zachęcenie organizacji do zwiększonej działalności w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i nagrodzenie za prowadzoną dotychczas działalność.

W 2014 roku zgłoszeń organizacji dokonywali prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin województwa śląskiego. Zgłoszone kandydatury zostały ocenione przez Jury Konkursowe, które brało pod uwagę realizowane projekty i programy, uzyskane efekty, aktywizowanie społeczności lokalnych, kreowanie liderów. Do Biura Funduszu wpłynęły 52 zgłoszenia konkursowe, spośród których Jury wyłoniło laureatów.

Laureaci konkursu „EkoAktywni’2014”:

I. nagrody w wysokości 10.000 zł:

 1. Szkolny Klub Ekologiczny EKOGIM10 w Gliwicach,
 2. Żywiecka Fundacja Rozwoju w Żywcu,
 3. Koło Przyrodniczo-Ekologiczne w Szkole Podstawowej nr 24 w Zabrzu,
 4. Koło Edukacji Ekologicznej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach– Dziedzicach,

II. nagrody w wysokości 7.000 zł:

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności lokalnej „Cięcina EU” w Cięcinie,
 2. Koło Przyrodniczo – Ekologiczne w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Strzebiniu,
 3. Stowarzyszenie „Bądź z nami” w Będzinie,
 4. Liga Ochrony Przyrody przy Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Zajączkach Pierwszych,
 5. PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie.

III. nagrody w wysokości 5.000 zł:

 1. Koło Ekologiczne ZSP w Kryrach,
 2. ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa,
 3. Stowarzyszenie dla Rozwoju Kocierza Moszczanickiego i okolic w Łękawicy,
 4. Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” w Wodzisławiu Śląskim,
 5. Grupa badawcza projektu „Ekoodpowiedzialni” w Strumieniu,
 6. Stowarzyszenie Nasze Kalety w Kaletach,
 7. Grupa Ekologiczno-Prozdrowotna przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich,
 8. Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach,
 9. Szkolna Grupa Ekologiczna przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku,
 10. Ustroński Klub Ekologiczny w Ustroniu,
 11. Parafialne Towarzystwo Oświatowe w Gamowie gm. Rudnik,
 12. Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim” w Rokitnie Szlacheckim.


Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.wfosigw.katowice.pl/images/czerwiec14/ekoaktywni

 

×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /www/images/czerwiec14/ekoaktywni.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/czerwiec14/ekoaktywni