IV Rodzinne Grzybobranie odbędzie się 6 i 7 września w Gminie Kalety. Celem imprezy jest promocja grzybobrania jako sposobu aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie przyrody a także edukacja ekologiczna. Członkowie Stowarzyszenia „Nasze Kalety”, którzy są organizatorami imprezy chcą m.in. uczyć uczestników Rodzinnego Grzybobrania prawidłowych zachowań w lesie i szacunku dla środowiska naturalnego.

W tym roku IV Rodzinne Grzybobranie odbędzie się w urokliwych zakątkach leśnych na terenie zbiorników wodnych w dzielnicach Zielona oraz Truszczyca. Dla uczestników imprezy przygotowane zostaną konkursy z nagrodami.  

 

Honorowy patronat nad IV Rodzinnym Grzybobraniem sprawuje Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gabriela Lenartowicz. 

Stowarzyszenie „Nasze Kalety” jest jednym z laureatów edycji Konkursu „EkoAktywni’2014” organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach.