9 października 2014

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu pod nazwą „EkoInstalacja’2014”. To propozycja kierowana do studentów uczelni wyższych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich studiujących na uczelniach wyższych na terenie Województwa Śląskiego. Przedmiotem konkursu są szeroko rozumiane projekty modeli instalacji środowiskowych. 

Oceniane będą między innymi: wartość naukowo - badawcza projektu modelu instalacji środowiskowej, jego oryginalność oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 listopada 2014 roku
na adres WFOŚiGW w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
z dopiskiem "KONKURS - EkoInstalacja'2014"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

Regulamin Konkursu - pobierz plik

Karta zgłoszenia - pobierz plik

Plakat (format wydruku do A2) - pobierz plik