Wsparcie w walce ze skażoną glebą

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 mln zł. Środki te przeznaczone będą na zakup i wysiew ponad 26 tys. ton wapna nawozowego. Pozwoli to na zmniejszenie zakwaszenia gleb na obszarze 9.900ha użytkowanych rolniczo na terenie woj. śląskiego.

 

Realizację zadania zaplanowano do końca 2012 roku. Podstawowym kryterium umożliwiającym skorzystanie z tych środków jest posiadanie na terenie woj. śląskiego gleb rolniczych wymienionych w ekspertyzie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Opracowanie naukowo-badawcze dotyczące kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszania gleb woj. śląskiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi”, oraz aktualnego dokumentu wystawionego przez Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą, potwierdzającego i ustalającego potrzeby ilościowe i jakościowe wapnowania gleb w danym gospodarstwie.

Uzyskanie przez rolników dofinansowania będzie możliwe po podpisaniu indywidualnej umowy cywilno –prawnej ze Śląską Izbą Rolnicza w Katowicach. Będzie ona pośredniczyła w wypłacie ustalonej kwoty wsparcia zakupu wapna nawozowego przy jednostkowym dofinansowaniu wynoszącym 75 zł do 1 tony czystego składnika nawozowego, w przeliczeniu na CaO.

W ubiegłym roku WFOŚiGW w Katowicach, jako jedyny w kraju, uruchomił ponownie wsparcie dla działań związanych z dofinansowaniem wapnowania gleb kwaśnych i skażonych metalami ciężkimi.

Do maja 2007 roku tego rodzaju pomoc ze środków Funduszu była systematycznie realizowana ale po wejściu Polski do Unii, pomoc krajowa w rolnictwie została wstrzymana. Uznano, że wapnowanie jest typowym zabiegiem agrotechnicznym, a nie związanym z ochroną środowiska.

Dopiero na wskutek wspólnych uzgodnień Ministerstw: Rolnictwa i Środowiska stwierdzono, że uzasadnione może być dofinansowanie z funduszy ekologicznych zakupu nawozów wapniowych, o ile działanie to służy ochronie środowiska (tzn. zakwaszenie łączy się z kwaśnymi deszczami lub emisją zanieczyszczeń do atmosfery) i zmierza do przywrócenia stanu gleby do optymalnego poziomu.

Ekspertyza naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wskazała, że główną przyczyny degradacji chemiczno –biologicznej gleb w woj. śląskim są skutki poprzemysłowej działalności człowieka. Stało się to podstawą do podjęcia przez WFOŚiGW w Katowicach decyzji o pomocy finansowej na wapnowanie gleb kwaśnych w regionie.

W 2011 roku z tej formy wsparcia skorzystało 491 beneficjentów. Wapnowaniu poddano gleby na obszarze 10 113,78 ha, na których wysiano ok.. 26.666 ton wapna w dawkach zalecanych przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. Całkowita wartość zadania wyniosła blisko 4 mln zł. Z informacji przekazanych przez Śląska Izbę Rolniczą zainteresowanie rolników jest równie duże jak rok temu i już przyjmowane są zgłoszenia.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Śląska Izba Rolnicza w Katowicach – www.sir-katowice.pl lub tel: 32/25 80 445