Pełny tekst dokumentu:


Pozycje "Listy..." dotyczące OCHRONY ATMOSFERY:
 

OCHRONA ATMOSFERY (OA)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
1 OA 1.1. Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
2 OA 1.2. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
3 OA 1.3. Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
4 OA 1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
5 OA 1.5. Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
6 OA 1.6. Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
7 OA 1.7. Wymiana autobusów komunikacji miejskiej, pojazdów używanych jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdów służących przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa, z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
8 OA 1.8. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, dofinansowane ze środków zagranicznych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
9 OA 1.9. Budowa infrastruktury transportu rowerowego o charakterze ponadlokalnym i wojewódzkim.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
10 OA 2.1. Wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
11 OA 3.1. Inwestycje polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii*, realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

* – w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.

 
OCHRONA PRZED HAŁASEM (HA)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
1 HA 1.1. Działania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości hałasu drogowego.