Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zachęca do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych oraz studentów.

Komunikat Ministerstwa Energii w związku z wypowiedzią Pani Sławy Umińskiej – Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie, w trakcie XII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 08 2019 r., dotyczącą stanu realizacji projektów termomodernizacji budynków mieszkalnych na Osiedlu Wieczorka w Piekarach Śląskich, współfinansowanych w ramach poddziałania 1.7.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Za wdrażanie ww. poddziałania odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, natomiast nadzór w tym obszarze sprawuje Minister Energii.

Co to jest smog? Dlaczego powinniśmy dbać o czyste powietrze? Jak uzyskać dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania? To dla dorosłych. A dla dzieci: warsztaty, pokazy, konkursy. Do tego koncert orkiestry górniczej i bezpłatne wycieczki. W sobotę 21 września warto wziąć udział w V Dniach Energii Miasta Katowice, które odbędą się na placu Sejmu Śląskiego od 11.00 do 17.00.

Szanowni Państwo,

w dniu 2 września 2019 roku uruchomiona zostanie baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna będzie pod adresem: czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

W pierwszym etapie tj. od 2 września 2019 r. dostępny będzie moduł strony przeznaczony wyłącznie dla PRODUCENTÓW urządzeń grzewczych.

23 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, przy udziale Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa oraz Tomasza Bednarka – Prezesa Zarządu Funduszu, odbyła się konferencja prasowa na temat rozpoczynającej się we wrześniu kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie dziesięciu podmiotom w kwocie do 960 700,00 zł na organizowanie podczas wakacji kolonii letnich. Ponad 5 tys. dzieci korzysta z takiej formy wypoczynku połączonego z edukacją ekologiczną. Jednym z Beneficjentów jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej.