Od naszych codziennych wyborów zależy jakość powietrza, którym oddychamy. Dlatego przypadający 14 listopada Dzień Czystego Powietrza jest doskonałą okazją do tego, by przypomnieć, że spalanie śmieci w domowych piecach niesie bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także – dla środowiska.

Zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej - X edycji konkursu grantowego "Fundusz Naturalnej Energii", która uzyskała Patronat Honorowy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie oraz w Katowicach. Konkurs ma na celu wsparcie nowych inicjatyw, które ukierunkowane będą na aktywizację lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym panelu dyskusyjnym „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach - OZE - chwilowy trend czy zmiana świadomości” podczas 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw! W dobie stale rosnących cen wszystkich nośników energii, efektywność energetyczna zajmuje wysokie miejsce wśród priorytetów każdego dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa.

Od środy trwają Targi POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Nie mogło i nas tam zabraknąć. Zarząd WFOŚiGW w Katowicach - Tomasz Bednarek oraz Adam Lewandowski wzięli udział w debacie z udziałem przedstawicieli samorządów i sektora bankowego, jak również w seminarium nt. dorobku 30-lecia Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz perspektyw rozwoju Funduszu i systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. 

24 września uroczyście otwarto Zieloną Pracownię GEOLAB w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku. Koszt utworzenia i wyposażenia pracowni wyniósł 37.500 zł, a WFOŚiGW w Katowicach dofinansował to zadanie dotacją w wysokości 30.000 zł. Zakupiono między innymi mikroskopy, zastawy do badania czystości wody i powietrza, sprzęt komputerowy, interaktywną tablicę, projektor oraz meble.

Ministerstwo Energii będące dysponentem środków, zleciło realizację zadań w zakresie termomodernizacji budynków na Śląsku Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WF). WF odpowiada za ich realizację. Wykonanie projektu termomodernizacji na terenie miasta Piekary Śląskie, podobnie jak i inne zadania realizowane w tym zakresie, muszą odbywać się zgodnie z zapisami prawnym i wymogami jakie stawia przed nami procedura uzyskania przedmiotowej dotacji. Zadaniem statutowym WF jest zachęcanie rozpowszechnianie, i ułatwianie beneficjentom uzyskania takiego dofinansowania.