Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021.

Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Katowicach z dnia 27.03.2020 r., wydłużeniu ulega termin składania wniosków o dofinansowania zadań przy udziale środków z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków do dnia 29.05.2020 r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410) Zarząd Funduszu na posiedzeniu w dniu 27.03.2020 r. wprowadził istotne zmiany do Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach.

Szanowni Państwo! 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wydłuża się termin przyjmowania wniosków w konkursie „Zielone czeki’2020”.
Zachęcamy do składania zgłoszeń do 31 sierpnia 2020 roku. Zmianie ulega również termin ogłoszenia listy laureatów na wrzesień 2020 roku.

W związku ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Zarząd Funduszu w dniu 20.03.2020 br. podjął decyzję o wydłużeniu do 30 kwietnia br. terminu naboru wniosków w Konkursie ZIELONA PRACOWNIA'2020.

W związku ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Zarząd Funduszu na posiedzeniu w dniu 20.03.2020 r. podjął decyzję o wydłużeniu do 30 kwietnia br. terminu naboru wniosków z zakresu: