Informujemy, że od 1 lutego 2020 roku wnioski o dofinansowanie, gdzie zakres zadania obejmuje termomodernizację budynków wraz z demontażem azbestu należy składać do WFOŚiGW w Katowicach oddzielnie, co oznacza, że ubiegając się o dofinansowanie Wnioskodawca powinien złożyć jeden wniosek na zadanie polegające na termomodernizacji budynków, natomiast drugi wniosek na zadania polegające na demontażu azbestu z budynków.

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: 
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Szanowni Państwo!

Informujemy, o zmianach godzin pracy Biura Funduszu w okresie świąteczno-noworocznym: 

  • 24 grudnia do 12.00
  • 27 grudnia jest dniem wolnym od pracy
  • 31 grudnia do 13.00

I LO im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich w 2019 roku przystąpiło do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zostało laureatem konkursu „Zielona Pracownia Projekt’2019” oraz "Zielona Pracownia'2019". „W krainie mikro i makroorganizmów” to nowoczesny projekt laboratoryjnej pracowni, wyposażonej w pomoce naukowe do profesjonalnego kształcenia uczniów w procesie dydaktycznym, wpisującym się w ministerialne wymagania w nowym, zreformowanym liceum.

22 listopada br. Zarząd Funduszu rozstrzygnął Konkurs pn.: „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2020 roku”. Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 47 wniosków na łączną kwotę 1 266 790,00 zł. Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

Pełna lista beneficjentów – plik pdf do pobrania