Sprzęt zakupiony przez jednostki OSP z terenu województwa śląskiego w ramach Priorytetu NZ 2.1. USUWANIE SKUTKÓW POWAŻNYCH AWARII W ŚRODOWISKU I DOPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH należy oznakować za pomocą zamieszczonej poniżej informacji w formacie A4 (uzupełnionej o nazwę właściwej jednostki OSP), zawieszonej w siedzibie OSP.

Program Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Katowicach obsługuje Zespół Ochrony Atmosfery.

 

Informacje nt Programu "Czyste powietrze" można uzyskać w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW

w następujących lokalizacjach:

 

1. Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30) 

2. Bielsko - Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

3. Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

 

Infolinia programu "Czyste powietrze": 32 6032252

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Jak długo trzeba czekać na wizytację?

Zgodnie z założeniami Programu Czyste powietrze wizytacji dopuszczającej dokonuje się na etapie oceny wniosku wg kryteriów jakościowych dopuszczających.

Rozpatrzenie wniosku, w tym wizyta dopuszczająca, odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Druga wizytacja przeprowadzona będzie po weryfikacji wniosku o płatność końcową. Pozytywny wynik wizytacji jest warunkiem niezbędnym do przekazania beneficjentowi ostatniej płatności.


Czy jeżeli ktoś dostał np. dotacje z programu WFOŚiGW lub jakiegoś programu gminnego na piec, to może dostać z Czystego powietrza na docieplenie domu?

Ze środków Programu Czyste Powietrze nie można finansować zakresu rzeczowego realizowanego z innych środków publicznych.  

Jeśli jednak wnioskodawca wymienił źródło ciepła na spełniające założenia Programu jest uprawniony do skorzystania z dofinansowania na inne prace związane z poprawą efektywności energetycznej, w tym docieplenie domu, zgodnie z zapisami Regulaminu


Czy  można uzyskiwanie dotacji dzielić na części? Np. w tym roku wymienię piec a za dwa lata ocieplę ściany lub odwrotnie?

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. W ramach tego okresu można dzielić inwestycję na poszczególne części wykazane w złożonym do WFOŚiGW w Katowicach wniosku o dofinansowanie.


Czy można rozliczyć już poniesione wydatki? Np. ktoś wymienił okna w tym lub ub. roku albo wstawił piec spełniający normy?

Tak, program umożliwia rozliczenie poniesionych już wydatków dla przedsięwzięć rozpoczętych po 01.01.2018r., lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Co ważne, dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.


Czy i w jakich sytuacjach audyty są niezbędne? Skąd wziąć audytora?

Audyt energetyczny nie stanowi obowiązkowego załącznika do wniosku o dofinansowanie. To od decyzji mieszkańca zależy czy skorzysta z tej możliwości, czy samodzielnie wykona uproszczoną analizę energetyczną we wniosku o dofinansowanie.

Na rynku istnieje wiele firm wykonujących tego typu ekspertyzy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie współpracuje z żadnymi firmami doradczymi i audytorskimi.


Kiedy następuje wypłata przyznanych środków w ramach Programu?

Zgodnie z założeniami Programu rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych. Wsparcie zostanie przyznane tym beneficjentom, których wnioski przejdą pozytywnie weryfikację formalną oraz jakościową.

Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia.

Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy – jako częściowa zapłata za faktury, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.


Kto może zarejestrować się jako wnioskodawca na Portalu Beneficjenta?

Podmiotem rejestrującym się jako wnioskodawca programu Czyste powietrze może być wyłącznie osoba fizyczna będąca faktycznie wnioskodawcą.  

Tym samym podmiotami rejestrującymi się nie mogą być pełnomocnicy wnioskodawców, podmioty prowadzące szkolenia, firmy doradcze, itp.  

19.09.2018

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Infolinia - 32 60 32 252
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ oraz na stronie Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Zachęcamy również do odwiedzenia nowej strony internetowej dedykowanej programowi CZYSTE POWIETRZE

-> www.kampaniaczystepowietrze.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Knurowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Będzinie

Zespół Szkół w Krupskim Młynie

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Będzinie

Zespół Szkół Nr 2 w Mikołowie

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnowskich Górach

Liceum Ogólnokształcące w Bieruniu

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Tarnowskich Górach

Szkoła Podstawowa Nr 38 w Bytomiu

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Tarnowskich Górach

Szkoła Podstawowa Nr 45 w Bytomiu

Zespół Szkół w Łaziskach Górnych

Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych w Tarnowskich Górach

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miasteczku Śląskim

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Radzionkowie

Szkoła Podstawowa w Sadowie

II Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tarnowskich Górach

 

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnowskich Górach

Szkoła Podstawowa Nr 21 w Zabrzu

Szkoły Podstawowe w Gminie Zbrosławice

III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Będzinie

Szkoła Podstawowa im.J.Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Zespół Szkół im. ks. St. Gawlika w Radziechowach

Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce Leszczynach

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach

Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu

Zespół Szkół w Przystajni

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Rybniku

<p">

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Będzinie

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Będzinie

Szkoła Podstawowa w Gródkowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Świętochłowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miasteczku Śląskim

Zespół Szkół Nr 1 w Knurowie

Logo programu

22.05.2018

UWAGA Beneficjenci Programu Smog Stop, którzy złożyli wnioski w 2017 roku


30.03.2018

Wysyłka umów SMOG STOP


05.02.2018

UWAGA!


24.01.2018

SMOG STOP 2018? - najczęściej zadawane pytania


18.01.2018

Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach programu SMOG STOP na zakres polegający na termoizolacji obiektów oraz zabudowie odnawialnych źródeł energii pracujących na potrzeby c.w.u.


22.12.2017

Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach programu SMOG STOP dla zadań przewidzianych do dofinansowania w 2018 roku


13.10.2017

Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach programu SMOG STOP dla zadań przewidzianych do realizacji w 2017 roku


Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

 1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
 2. zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja 
 3. oraz innych dokumentów przewidzianych w Regulaminie.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą
od 15 do 26 maja 2017 roku
.

 

Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30
lub

PRZESŁAĆ POCZTĄ (decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA:

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Dokumenty do pobrania:

Telefon kontaktowy: 32 60 32 252


Certyfikaty potwierdzające, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

Według aktualnego stanu wiedzy WFOŚiGW, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, do wydawania stosownych certyfikatów posiadają:

 1. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze,
 2. Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych, ul Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
 3. Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej, ul. Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
 4. Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Małeckiego 29, 60-706 Poznań.
 5. „THERMO-TECH” Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków.
 6. Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach Sp. z o.o., ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17, 40-384 Katowice

Dane innych jednostek akredytujących w Europie będących sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), których certyfikaty zgodnie z Regulaminem Programu SMOG STOP będą honorowane, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.european-accreditation.org/ea-members”.

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy i kiedy w 2018 r. przyjmowane będą wnioski o dotację na wymianę pieca i docieplenie?

Nie zapadła jeszcze decyzja organów Funduszu odnośnie Programu skierowanego do osób fizycznych na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2018 roku. Jednak ze względu na duże zainteresowanie Programem Pilotażowym oraz programem SMOG STOP, najprawdopodobniej kolejny program tego rodzaju będzie realizowany jesienią 2018 roku.

2. Jaka będzie wysokość dotacji, na co mogę ją otrzymać, jakie są wymagania i warunki w 2018 roku?

Szczegóły określi nowy Regulamin Programu, który powinien zostać opublikowany na przełomie miesiąca kwietnia i maja 2018 r. Dotychczas podstawowym warunkiem uzyskania dotacji była wymiana źródła ciepła, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania (wymagany oryginał stosownego dokumentu!) i zabudowa nowego źródła przeprowadzona we właściwym terminie.

3. Planuje wymianę starego kotła w 2018 r. czy mogę już przystąpić do inwestycji?
4. Rozpocząłem remont kotłowni i instalacji c.o. z wymianą starego kotła, czy będę mógł ubiegać się o dotację w 2018 roku?

Dopuszczalne terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji określone zostaną w Regulaminie Programu, ponadto takie dokumenty jak faktura (wyłącznie vat 8%), protokół odbioru robót lub dokument potwierdzający złomowanie starego kotła oraz inne, nie powinny być opisane datą niezgodną z terminami dopuszczonymi nowym Regulaminem Programu. Bezpieczniej zatem będzie wstrzymać się z uzyskiwaniem ww. dokumentów do czasu zapoznania się z zapisami nowego Regulaminu

5. Buduję nowy dom, chciałem wystąpić o dotację na nowoczesne ogrzewanie domu, czy mogę?

Dotychczasowe programy dotyczyły wyłącznie oddanych do użytkowania, istniejących budynków jednorodzinnych i najprawdopodobniej nie ulegnie to zmianie. Ponadto pod adresem http://www.wfosigw.katowice.pl/preferencyjne-kredyty-bankowe.html znaleźć można informacje o preferencyjnych kredytach bankowych (częściowo umarzalnych).

6. Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje na temat źródeł finansowania skierowanego do osób fizycznych na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2018 roku oraz treść nowego Regulaminu?

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.katowice.pl, na której zamieszczone będą informacje o planowanych programach skierowanych do osób fizycznych w 2018 roku i kolejnych latach.

 

Likwidacja niskiej emisji - program pilotażowy

ROZLICZENIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO

 

22 lipca 2016 roku zakończył się nabór wniosków do pilotażowego Programu „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” 

 

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zakresu rzeczowego zadań, przyznania dofinansowania, następnych list osób zakwalifikowanych do dofinansowania podajemy numery telefonów, pod którymi można zasięgnąć informacji: (32) 60 32 259, (32) 60 32 222, (32) 60 32 251.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat warunków Programu zawarte są w Regulaminie.

Kwotę dofinansowania stanowił odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych:

 • 25 % w przypadku modernizacji źródła ciepła, 
 • 15 % w pozostałych przypadkach, 
  lecz nie więcej niż:
 Zakres rzeczowy Maksymalne dofinansowanie, zł
 Źródło ciepła  1.1 Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 4.500
 1.2 Kocioł gazowy 3.000
 1.3 Kocioł olejowy 3.000
 1.4 Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012 4.500
 1.5 Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej 2.000
 1.6 Powietrzna pompa ciepła 7.500
 1.7 Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe) 12.500
 Instalacje  2.1 Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark” 2.250
 Zastosowanie rozwiązań technicznych zwiększających oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r. 
 Termomodernizacja  3.1. Docieplenie ścian 3.750
 3.2. Docieplenie stropodachów i dachów 2.250
 3.3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 3.000
 Instalacje  3.4 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 3.000

 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane były od 11 do 22 lipca 2016 roku w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłane były pocztą.

Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19, uruchomiony został od 27 czerwca br. gdzie pracownicy WFOŚiGW udzielali szczegółowych informacji na temat Programu oraz służyli pomocą przy wypełnianiu wniosków.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (32) 60 32 252

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

 

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy wnioskodawca (osoba starsza, niepełnosprawna) musi osobiście złożyć wniosek? 
  Wnioskodawca może wysłać wniosek pocztą (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) lub dostarczyć go za pośrednictwem np. rodziny, ale przynajmniej raz osoba ta, musi osobiście pojawić się w Funduszu, by potwierdzić podpisy na złożonych dokumentach oraz wylegitymować się po ogłoszeniu wyników, kiedy zostanie przyznana jej dotacja.

 2. Czy na etapie składania wniosku Wnioskodawca musi znać dokładny koszt inwestycji? Czy ma mieć już wybranego wykonawcę? 
  Wnioskodawca we wniosku podaje orientacyjne koszty zadania po wcześniejszym rozeznaniu cen rynkowych materiałów oraz usług firm wykonujących montaż, na tej podstawie tworzy szacunkowy kosztorys inwestycji, który przedstawia we wniosku. Należy przy tym pamiętać by ostateczny - rozliczony na podstawie faktur - koszt zadania wyniósł minimum 8.000 zł.

 3. Jakie będą obowiązywać kryteria przy wyborze wniosków, które otrzymają dofinansowanie? 
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w pierwszej kolejności będzie brał pod uwagę efektywność ekologiczno-energetyczną, następnie kompleksowość zadania oraz, na końcu, koszty uzyskania efektu ekologicznego.

 4. Jakie dokumenty są wymagane na etapie składania wniosku?
  a) Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 6 miesięcy, odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. 
  b) Dokumenty zatwierdzające do realizacji zadanie zgodnie z Prawem budowlanym lub dokumenty potwierdzające wystąpienie Wnioskodawcy do właściwych organów o wydanie tych dokumentów. Dotyczy zadań dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
  c) W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji.

 5. Kiedy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosi listę pozytywnie rozpatrzonych wniosków, które otrzymają dotację? 
  Lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostanie ogłoszona na stronie internetowej Funduszu do końca sierpnia br. 

 6. Czy jest możliwe przedłużenie terminu realizacji zadania na późniejszy niż 30.09.2017roku np. ze względu na nieprzewidywalne okoliczności? 
  Niestety nie ma takiej możliwości, termin 30.09.2017 roku jest terminem nieprzekraczalnym.

 7. Czy w przypadku nowobudowanego budynku jednorodzinnego należy do wniosku załączyć pozwolenie na budowę, jeżeli z niego jasno nie wynika, że będzie wykonywane przedsięwzięcie na które wnioskuje się o dofinansowanie? 
  W przypadku nowobudowanego obiektu zawsze należy załączyć pozwolenie na budowę. Jeżeli dopiero złożono wniosek o pozwolenie na budowę, to należy dostarczyć potwierdzenie złożenia wniosku, np. jego kopię, a pozwolenie dostarczyć na etapie rozliczenia dofinansowania.

 8. Czy można łączyć dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z innymi dofinansowaniami, np. z PONE w danej gminie? 
  Tak można, o ile inne dofinansowanie tego nie wyklucza.

 9. Jeżeli dom jednorodzinny obecnie podlega rozbudowie lub podlegał rozbudowie w okresie po 16.12.2002 roku, to czy można się ubiegać o dofinansowanie na termomodernizację i instalacje źródła ciepła? 
  Tak, ale tylko do części istniejącej przed 16.12.2002 roku.

 10. Czy w przypadku montażu pompy ciepła należy wykazać likwidację dotychczasowego źródła ciepła?
  Tak, w przypadku montażu pompy ciepła w istniejącym budynku należy zlikwidować dotychczasowe źródło.

 11. Czy jeżeli w księdze wieczystej figuruje zapis zobowiązujący właściciela do udostępnienia obiektu jakiejś osobie, to czy ta osoba musi napisać oświadczenie, że wyraża zgodę na ubieganie się o dotację oraz na wykonanie inwestycji? 
  Oświadczenie sporządzają tylko osoby będące współwłaścicielami budynku.

 12. Czy można składać więcej wniosków dla jednego obiektu, np. osobny wniosek na kocioł, a osobny na termomodernizację? 
  Nie można składać kilku wniosków dla jednego obiektu.

 13. Jakie będą konsekwencje jeżeli danej osobie przyznano dofinansowanie i nie zrealizowano zadania?
  Nie ma żadnych konsekwencji, zaleca się jednak, aby taka osoba wcześniej zgłosiła, że nie będzie realizowała zadania.

 14. Czy Fundusz sugeruje jakie przedsiębiorstwo ma realizować zadanie? 
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie sugeruje jakie przedsiębiorstwo ma realizować zadanie. 

 

01.09.2016

Informujemy, że zakończono ocenę formalną i merytoryczną dla pierwszej części wniosków złożonych w ramach Pilotażowego programu pn.: „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – ogółem do Funduszu wpłynęło 1546 wniosków.

Część pierwsza listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania, obejmująca 362 osoby - do pobrania

Informujemy ponadto, że dofinansowaniem zostaną objęte te osoby, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, a które likwidują stare kotły węglowe i zastępują je bardziej przyjaznym źródłem ciepła. Kolejne części listy, obejmujące wyżej wymienione zadania ukażą się w najbliższym czasie.

08.09.2016

Informujemy, że w dniu 08.09.2016 Zarząd WFOŚiGW zatwierdził drugą część listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji – lista do pobrania

Jednocześnie zaktualizowano pierwszą część listy, poszerzając ją o 3 osoby. Obecnie lista liczy 365 osób – do pobrania

Informujemy ponadto, że ostatnia część listy, obejmująca zadania polegające na wymianie kotła/pieca węglowego na kocioł węglowy 5 klasy ukaże się do końca września.

Do wszystkich osób umieszczonych na listach zostanie wysłane pismo, zawierające oświadczenie Funduszu o udzieleniu dofinansowania. Wnioskodawcy umieszczeni na wyżej wymienionych listach mogą składać dokumenty umożliwiające rozliczenie zadania, zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji dla osób fizycznych - do pobrania.

29.09.2016

Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 29.09.2016 roku Zarząd WFOŚiGW zatwierdził trzecią część listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisjilista do pobrania

Jednocześnie zaktualizowano pierwszą część listy, poszerzając ją o 2 osoby. Obecnie lista liczy 367 osób – do pobrania

Lista zbiorcza obejmująca 750 osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji – do pobrania

Informujemy, iż pozostałe zadania nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków Programu. Są to zadania charakteryzujące się niskim efektem ekologicznym lub są to wnioski, które posiadały braki formalne uniemożliwiające udzielenie dofinansowania.

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z „Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych w ramach Programu pilotażowego” do dofinansowania w zakresie zabudowy kotłów węglowych zostaną zakwalifikowane kotły węglowe 5 klasy posiadające sprawozdanie z wyników badań lub certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium. Informujemy, iż nie będą uznawane wyniki pomiarów i przedkładane dokumenty wydane przez laboratoria nie posiadające akredytacji.

Informujemy ponadto, iż do wszystkich osób umieszczonych na listach zostanie wysłane pismo, zawierające oświadczenie Funduszu o udzieleniu dofinansowania. Wnioskodawcy umieszczeni na wyżej wymienionych listach mogą składać dokumenty umożliwiające rozliczenie zadania, zgodnie z punktem 8.4 Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych - do pobrania.