• Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2021 rok (tekst jednolity po korekcie - listopad 2021) - pobierz plik
  • Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2022 rok - pobierz plik