Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców województwa śląskiego Programem „Moja woda”, informujemy, że prawdopodobne uruchomienie Programu w 2021 roku planowane jest po uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I kwartale 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat planowanego naboru (w tym Program, terminy składania wniosków, regulamin naboru wniosków, sposób rozliczeń itd). zostaną przekazane niezwłocznie po zakończeniu uzgodnień.

W 2020 roku w ramach Programu "Moja woda" do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 3 092 wniosków na kwotę 14 002 980 złotych.