Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż z uwagi na zbliżający się koniec okresu kwalifikowalności kosztów oraz złożenie wniosków na pulę bliską planowanego budżetu Programu z dniem 29.02.2024 r. planuje zakończyć przyjmowanie wniosków w ramach naboru na dofinansowanie przedsięwzięć w Programie „Moja Woda”.

W związku z tym wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane za pośrednictwem Portalu Beneficjenta do dnia 29.02.2024 r., a ich wersje papierowe w siedzibie WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do dnia 15.03.2024 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że 2 stycznia (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w zamian za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku.
Przepraszamy za niedogodności.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz.2 Fundusz Ekologii. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ruszyła trzecia edycja Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - „Moja Woda”, który ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać nawet 6 tys. zł dotacji na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. W poprzednich edycjach Programu  tylko w województwie śląskim dotacje otrzymało ponad 6 tysięcy Beneficjentów.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej obszar OZE i efektywność energetyczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza uzupełniający nabór  wniosków o dofinansowanie w ramach  Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informujemy, że w odpowiedzi na zgłaszane przez samorządy województwa śląskiego problemy związane z nielegalnym magazynowaniem odpadów oraz z wysokimi kosztami ich usuwania i unieszkodliwiania, a także w celu ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych „porzuconymi odpadami”, Rada Nadzorcza WFOŚiGW w dniu 16.12.2022 roku uchwaliła Szczególne zasady finansowania zadań realizowanych w ramach usuwania „porzuconych odpadów”

 

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło.