Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 17.01.2018 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach zatwierdził Listę zadań przewidzianych do dofinansowania  na zakres polegający na termoizolacji obiektów oraz zabudowie odnawialnych źródeł energii pracujących na potrzeby c.w.u.

Na liście tej znajdują się wszyscy beneficjenci (927 osoby), którzy przeszli pozytywną ocenę wniosku złożonego w ramach naboru jaki odbywał się w Funduszu w dniach od 15 do 26 maja 2017 r. - lista do pobrania
 
Informujemy ponadto, iż do wszystkich osób umieszczonych na opublikowanej Liście sukcesywnie będą wysyłane pisma (umowy dotacji), zawierające oświadczenie Funduszu o udzieleniu dofinansowania. Odebranie pisma przez beneficjenta będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotacji. Wnioskodawcy umieszczeni na wyżej wymienionej Liście mogą składać dokumenty umożliwiające rozliczenie zadania po zawarciu umowy dotacji, zgodnie z punktem 8.4 Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych.